START CASINO . COM
רעש םירומיה תונכות קוויש  תורבחו  תויקוויש  תויגטרטסא הנשמ  תונויכיז הנכות תושירד תויטפשמ  תויגוס םיעוראו  םיסנכ םיימואלניב  םיילכלכ  םיטביה תדדוכלמ םירושיק

English en espa˝ol en Franšais Deutsch Italiano Wersja Polska (Internet Explorer Only) Japanese (Internet Explorer Only) Hebrew (Internet Explorer Only) Mandarin (Internet Explorer Only) Cantonese (Internet Explorer Only)

הרשם וחברות הפועלות בתחום ההימורים באינטרנט יפנו אליך ישירות

אנא מלא את כל הפרטים הנדרשים במקומות המסומנים. שים לב כי רוב החברות מעריכות את התעניינותך בהקמת אתר הימורים באינטרנט, אך הן גם עסוקות מאוד. מומלץ לפעול בהתאם להמלצות הבאות


- (מלא את כל הפרטים הדרושים (כולל כתובת למשלוח דואר  •
רוב החברות ישלחו אליך בדואר
עם משחקיהן בנוסף לחומר כתוב CD-ROM

סמן במקום המתאים את סעיפי הזיכיונות/שיווק/זיכיונות  •
משנה ו/או מסחר אלקטרוני. כל מידע שהינך מוסר, נשאר בידי החברות הנ"ל בלבד אלה אם כן סימנת אחרת

אם עניינך בקבלת זיכיון מאחד מספקי תוכנות ההימורים  •
ע"י סימון תיבת הזיכיון), שים לב שאינך נדרש להשקיע)
סכום מינימלי של כ- 250,000$


שים לב: כל מידע הכלול בטופס הנ"ל נשמר תחת סודיות מוחלטת. המידע יימסר אך ורק לחברות המופיעות באתר הנ"ל בלבד


מידע המסומן בצבע אדום הינו חיוני להשלמת מילוי הטופס הנ"ל
אילו סוג חברות הינך רוצה שיפנו אליך
(יש לסמן לפחות תא אחד)זיכיונות
זיכיונות משנה
שיווק ופרסום
מסחר אלקטרוני
כנסים, ועידות ותערוכות בנושאי הימורים באינטרנט


שם פרטי ומשפחה
משרה

שם חברה

כתובת
עיר
מדינה/מחוז
מיקוד
ארץ
טלפון
פקס
דואר אלקטרוני
URL כתובת


כן
לא האם הינך מפעיל ו/או בעלים
? של קזינו באינטרנט
 
כן
לא האם אתה דובר אנגלית?
 
? היכן שמעת/קראת על
 
תקציב צפוי לפרוייקט זה
(כולל תוכנה ושיווק).
בחר את סוג תוכנת הקזינו אשר בה הינך מתענין
(בחר בכל הקטגוריות המתאימות):
משחקי שולחן
(פוקר, קוביות, רולטה ועוד)   

סלוט
פוקר
הימורי ספורט
בינגו
מרוצי סוסים
משחקי לוטו
הימורים פיננסים

הערות/שאלות
כדי לשפר את זמן התגובה של החברות הנ"ל, אנא ספק לנו מידע נוסף ומדיוק יותר בדבר נושאים המעניינים אותך וכן מה לוח הזמנים לגבי הקמת אתר הקזינו וכד'
   

רעש םירומיה תונכות קוויש  תורבחו  תויקוויש  תויגטרטסא הנשמ  תונויכיז הנכות תושירד תויטפשמ  תויגוס םיעוראו  םיסנכ םיימואלניב  םיילכלכ  םיטביה תדדוכלמ םירושיק
START CASINO . COM

Last Update: October 2010

Questions/Comments? Email the webmaster
Interested in Advertising on this page? E-mail here

כתב  הויתור
Copyright © 2000, 2001 Yorktown Ventures, Inc.